سخنگوی ستاد تسهیلات کرونا درباره پرداخت وام کرونا به سرپرست خانواری که کد ملی خود را به اشتباه ثبت کرده اند توضیح داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی اظهار کرد: هفتم تیر با سرشماره V.REFAH برای 910 هزار سرپرست خانوار که کد ملی خود را به اشتباه و یا با شماره تلفن همراه دیگران ارسال کرده بودند پیامک مجدد ارسال شد و این افراد حداکثر 5 روز از زمان دریافت پیامک مهلت دارند کد ملی خود را با سیم‌کارتی که به نام سرپرست خانوار است به 6369 پیامک کنند.

وی تصریح کرد: برای خانوارهای 5 نفر و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها نیز یک میلیون مازاد بر تسهیلات قبلی پرداخت شود که در پاسخ پیامک باید کد ملی سرپرست را با سیم کارتی که به نام وی است به 6369 پیامک کنند.

میرزایی ضمن تاکید بر اینکه موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیلات یک میلیون تومانی صحت ندارد اظهار کرد: پرونده پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی کرونایی بسته شده است.

سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی خاطرنشان کرد: این پیامکها صرفا به 910 هزار خانواری که ارسال پیامک اشتباه کرده بودند و خانوارهایی که مشمول وام یک میلیونی مازاد می‌شوند که تعداد آنها حدود 4 میلیون خانوار است، ارسال شده است.