قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بازار امروز در حالی شاهد افزایش قیمت سکه امامی است که نیم و ربع سکه ثبات قیمت را تجربه کردند.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,800,000 (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 5.08 درصدی داشته است.

قیمت سکه

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت سکه

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

گالری+سکه