بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت سکه امامی امروز تغییری را نسبت به روز گذشته تجربه نکرد، در مقابل قیمت نیم سکه کاهش و ربع سکه افزایش داشت.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,900,000 (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:01
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۲.۷۶ روز قبل
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۵.۳۶ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۷۶ 11:12
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۶.۹ روز قبل
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۳,۹۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۴۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد