سیدمحمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش جور عجیب و غریبی رفت. او استعفایی داد که می‌گوید پذیرفته شدنش خودش را هم شوکه کرده.