وزیر ارتباطات گفت: پیامبر ۴۰ سالگی به بعثت رسید، مجلس سن ریاست جمهوری را ۴۵ سال می‌بیند تا الان برنامه‌ای برای ریاست‌جمهوری نداشتم و هنوز هم سال ۱۴۰۰ نشده که درباره‌اش حرف بزنیم. علاوه بر اینکه مجلس هم محدودیت سنی دارد می‌گذارد.