تحلیلگر مقیم اروپا گفت: شبکه "ایران‌اینترنشنال" مستقیما از دربار سعودی پول می‌گیرد و دو برابر نُرم نرمال دنیا به فعالین رسانه‌ای خود پول می‌دهد تا ایران را نابود کنند؛ عربستان این پول‌ها را به این شبکه می‌دهد چون از یک ایران قدرتمند ناراضی است.