سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: در روز یکشنبه ۱۶ شهریور در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۴ پرونده بررسی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مومنی راد اظهار کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه جوان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اعلام رضایت وکیل شاکی رییس دادگاه  پرونده را مختومه اعلام کرد.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه شرق با دو اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که در دو  اتهام فوق الذکر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت  آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی راد ادامه داد:  پرونده سوم مربوط به  مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد به اتهام نشر  اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که  با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه شد.

وی در پایان گفت: پرونده چهارم مربوط به مدیرمسئول اسبق روزنامه ایران به اتهام  نشر اکاذیب و عدم درج جوابیه بود که  در اتهام فوق الذکر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت  آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.