سخنگوی دستگاه قضا جزئیات حکم پرونده اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

توضیحات غلامحسین اسماعیلی درباره حکم اکبر طبری و سایر متهمان به شرح زیر است:

* دادگاه رای پرونده اکبر طبری ودیگر متهمان را صادر کرد

* رای هنوزغیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

* اکبر طبری در این پرونده 10عنوان اتهامی داشت که در 8 مورد دادگاه وی را مجرم شناخت،در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.

* طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.