میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توئیتر نوشت: اعداد درباره تغییرات ذخایر اورانیوم در ایران، نشانگر ‌نقش اثربخش برجام و نقش منفی تصمیم آمریکا برای برجام و اعمال تحریم‌های غیرقانونی فراسرزمینی علیه تهران هستند.