رئیس جمهور گفت: تقریبا بیش از 85 درصد کارمندان 50 درصد افزایش حقوق داشته اند.

حجم ویدیو: 2.03M | مدت زمان ویدیو: 00:01:08