هماهنگ کننده پیشین سازمان ملل از ایران با معرفی جانشین موقت خود اعلام کرد ایران را ترک می کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اوگوچی دنیلز هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران در پیامی توییتری از ملت ایران خداحافظی کرده و نوشت: از حمایت های شما و همچنین دو سال الهام بخش در ایران ممنونم.  

دنیلز در ادامه نوشت: تا انتخاب جانشین جدید از شما می خواهم پذیرای خانم نگار گرامی نماینده WFP هماهنگ کننده موقت مقیم سازمان ملل باشید. او عهده دار هدایت تیم کشوری سازمان ملل متحد برای حمایت از دولت و مردم ایران است.