به گزارش اسکای نیوز، دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان در مورد بدهی خود به ایران گفت: کماکان تلاش دیپلماتیک برای حل اختلاف با ایران در مورد بدهی خرید تانک در زمان پهلوی ادامه دارد و هنوز در این فرایند قرار داریم.