این عدم همراهی با آمریکا موجب انزوای بیشتر واشنگتن در نظام بین‌المللی شده است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ایرنا/ خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اروپایی‌ها همچنان در مقابله با ترامپ سردرگم هستند و آثار و شوک ناشی از ریاست‌جمهوری ترامپ سال‌ها در نظام بین‌المللی باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اروپایی‌ها تا یکی، دو سال نخست ریاست جمهوری ترامپ، با واشنگتن رودربایستی داشتند و نمی‌دانستند که چه سیاستی در پیش بگیرند اما آنها اکنون او را تهدیدی برای نظم موجود جهانی و جهان غربی می‌دانند.

وی با بیان اینکه مخالفت‌هایی که دیده می‌شود تصمیمی است که غرب لیبرال گرفته تا در مقابل آمریکای ترامپ نه بگوید، خاطرنشان کرد: آمریکایی که از تمامی توافقات خارج و از انجام تعهداتش شانه خالی می‌کند. بنابراین مخالفت این کشورها با آمریکا در موضوعی مانند برجام بیشتر از آنکه موضوع حمایت ایران باشد، مساله خودشان است و نمی‌خواهند ارزش‌هایی که به عنوان دستاوردهای دنیای غرب و لیبرال نام می‌بردند، اینچنین بازیچه رویکرد یکجانبه و کاملا زورمدارانه در نظام بین‌المللی باشند.  

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مخالفت ۱۳ کشور با آمریکا در شورای امنیت آنهم برای سه بار در کمتر از یک ماه یک اتفاق نادر در تاریخ سازمان ملل است، ابراز داشت: این عدم همراهی با آمریکا موجب انزوای بیشتر واشنگتن در نظام بین‌المللی شده است که البته بخشی از این انزوا به خاطر مقاومت بی‌نظیر و تاریخی ملت ایران در برابر شدیدترین فشارها و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها است و بخش دیگری از آن، به دلیل دیپلماسی هوشمند ایران و استحکام و یکپارچگی برجام.