مهدی محمدی مشاور امور راهبردی رئیس مجلس در واکنش به مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه در توئیتی نوشت:

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معنای بنیادین سخنان امروز ظریف این است که او هم می خواهد وهم از او خواسته اند به یک ‘بازیگر سیاست داخلی’ تبدیل شود.از اول هم می دانستیم هدف این است. کل داستان برجام ماموریتی جز تغییر معادله قدرت در ایران نداشته. می ماند اینکه بپرسیم برجام داخلی ظریف دقیقا چه کسی را هدف گرفته است؟