سخنگوی وزارت امور خارجه: سند ۲۵ ساله با چین صحبت از یک مسئله جزئی و کوچک نیست و این بارها بین ایران و چین صحبت شده است اما به این معنا نیست که ما خود را وابسته کشور دیگری کنیم .

حجم ویدیو: 2.54M | مدت زمان ویدیو: 00:01:35