مناظره دو مقام پیشین امنیت ملی ایران و امریکا در رادیو ملی امریکا با موضوع، امنیت آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام برگزار شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مصاحبه فونتن رز و موسویان به شرح زیر است:

مجری: آیا آمریکا با خروج ترامپ از برجام امن تر شده؟ تصمیم ترامپ از برجام و قتل قاسم سلیمانی، به این بحث درآمریکا دامن زده که آیا امنیت آمریکا بهتر شده یا خیر؟

فونتن رز: آمریکا به دو دلیل امنیت بیشتری دارد. یکی به دلیل تامین امنیت آمریکایی ها درمنطقه چون گروه های وابسته به ایران ضعیف تر شده و دیگرقدرت موشکی ایران کاهش یافته چون توان مالی ایران از بین رفته است.

موسویان: من معتقدم امنیت آمریکا کاهش یافته است. عدم اشاعه سلاح های هسته ای جزء لاینفک امنیت جهانی است. برجام جامعترین و کاملترین سند تاریخ عدم اشاعه هسته ای است. ترامپ با نابودی برجام، ضربه بزرگی به تحقق عدم اشاعه سلاح های هسته ای و صلح و امنیت جهانی زده است.

درست است که ترامپ با تحمیل گسترده ترین تحریم ها، موجب صدها میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران شده که طبیعتا تاثیر منفی بر امنیت ایران نیز داشته است، اما باخروج ترامپ از برجام؛ ایران دامنه فعالیت های هسته ای و غنی سازی خود را گسترش داد که آمریکاییها خودشان این امر را مغایر امنیت آمریکا میدانند.

مجری: سازمانهای امنیتی آمریکا مدعی دخالت آمریکا در انتخابات آمریکا شده اند که برخی معتقدند بخاطر سیاستهای ترامپ است.

فونتن رز: این تفسیر غلط از سیاستهای ترامپ است. البته آمریکا و ایران هردو درک اشتباه متقابل از یکدیگر دارند. آمریکا با سیاست فشار حداکثری میخواهد که سرمایه گذاریهای ایران روی گروههای مبارز درمنطقه و توان موشکی کاهش یافته تا این بودجه صرف بهبود اقتصادی وضع مردم شود. ایرانی ها هم معتقدند با گسترش دامنه فعالیتهای هسته ای خود، ترامپ را مجبور به بازگشت به برجام و میزمذاکره خواهند کرد.

موسویان: همه نهادهای امنتی و نظامی آمریکا معتقدند که باخروج ترامپ از برجام، جنگ سایبری بین دوکشور گسترش یافته است که این خود اثبات میکند که تهدید ات امنیت آمریکا افزایش یافته است. آمریکا مدعی است که ایران درانتخابات آمریکا مداخله میکند. اگر این ادعا درست باشد، این هم دلیل دیگری برافزایش تهدیدات امنیتی آمریکا بعد از خروج از برجام است. البته ایران هم ادعاهای مشابه متقابل دارد.

مجری: تا چه اندازه موضوع ایران و امنیت ملی درانتخابات آمریکا تاثیر گذار خواهد بود.

فونتن رز: تاثیر مهمی دارد چون میتواند روند زندگی ما آمریکاییها و سیستم حکومتی ما را نابود کند. اما اگر شعارهای دوطرف بویژه ایران تغییر کند و ایران تمایلات منفی خود علیه آمریکا را کاهش دهد، موضوع ایران میتواند درانتخابات کمتر شعله ورشود.

موسویان: روند فعلی افزایش تخاصمات آمریکا علیه ایران، هیچ کمکی به امنیت آمریکا و صلح وثبات منطقه نخواهد کرد. ایران یک قدرت مهم منطقه ای است و آمریکا هم یک قدرت جهانی. تازمانیکه همکاری این دوقدرت تحقق نیابد، امیدی به حل و فصل بحرانهای این منطقه نخواهد بود.