سخنگوی وزارت خارجه درباره زمان لغو تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: در 27 مهرماه ساعت 3:13 دقیقه بامداد تحریم های تسلیحلاتی ملغا می شود

حجم ویدیو: 2.00M | مدت زمان ویدیو: 00:01:07