قره قاشی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان گفت: ساعت 12 و 40 دقیقه امروز سقوط یک خانم به رودخانه زیارت در شهر گرگان به آتش نشانی اطلاع داده شد.