سردار مهری درباره امنیت کشور گفت: فلسفه سربازی تامین امنیت است.

حجم ویدیو: 7.81M | مدت زمان ویدیو: 00:02:56