امروز ۲۵ مهر ماه ۹۹ قیمت هر دلار امریکا ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.