رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام تحریم تسلیحاتی ایران و قطعنامه ٢٢٣١ گفت:

حجم ویدیو: 2.00M | مدت زمان ویدیو: 00:01:29