نماینده مجلس دهم گفت: شرایط فعلی اقتضا نمی کند به جان هم بیفتیم، باید وحدت داشته باشیم و در جهت عبور از مشکلات، حرکت کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«اسدالله عباسی»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با "توهین و تهدید نمایندگان مجلس یازدهم به رییس جمهور گفت: افراط و تفریط جواب نمی دهد، مجلس طبق چارچوب و قانون، دارای وظایف و اختیاراتی است و نمایندگان باید در چارچوب قانون صحبت کنند. نباید صحبت هایی مطرح شود که  منجر به متوقف شدن چرخه حرکت جامعه شود. مجلس باید با ریل گذاری شرایط را تسهیل کند و نباید در جامعه التهاب ایجاد کند زیرا این مسئله، منجر به ناامیدی مردم می‌شود. باید نگاهمان به آرمان های حضرت امام و استراتژی های مقام معظم رهبری، باشد.

او ادامه داد: نمایندگان حق طعنه و توهین ندارند، مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند و نمایندگان نباید با الفاظ بازی کنند. انتقاد و نقد وجود دارد اما توهین، تهدید و تضعیف دولت به جامعه، آسیب می زند. 

عباسی مطرح کرد: مجلس از اهرم های قانونی خوبی برخوردار است و با  استفاده از انها می تواند تاثیر گذار باشد و در مسایل کلان کشور، نقش آفرینی کند. رسیدگی به معیشت مردم در اولویت اول است. باید دولت، مجلس و قوه قضاییه با هم متحد شوند آن هم، در این شرایط که شاهد فشارهای خارجی هستیم. نباید دیگر در داخل کشور شاهد از هم گسیختی و شکاف باشیم این ها خسران و زیان به مردم و نظام، وارد می کند. 

او در پاسخ به این سوال که آیا نماینده آنقدر مصونیت دارد که نسبت به رییس جمهور یک کشور چنین اظهاراتی را بیان کند، گفت: خیر نماینده چنین مصونیتی ندارد که بخواهد چنین اظهاراتی را بیان کند، مصونیت نماینده در چارچوب قانون اساسی تعریف شده است. نماینده می تواند نقد و تحلیل کند اما در خصوص چنین اظهاراتی که مواضع منطقی نیست، باید پاسخگو باشد. نمایندگان حق توهین تهمت و افترا ندارند. شرایط فعلی اقتضا نمی کند به جان هم بیفتیم، باید وحدت داشته باشیم و در جهت عبور از مشکلات، حرکت کنیم.