عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش آمار کرونا در کشور تاکید کرد: رئیس جمهور در هیچ افتتاحی حضور فیزیکی ندارند و تقریبا در هیچ جمعی به غیر از جمع کاملا کنترل شده هیات وزیران حضور پیدا نمی‌کنند، این شائبه را به وجود می‌آید که آیا خون رئیس جمهور از خون بقیه مردم رنگین‌تر است؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

"حجت نظری" عضو شورای شهر تهران در جریان دویست و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: با توجه به اینکه تعداد فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در پایتخت از تمام شهرها بیشتر است این ضرورت ایجاب می‌کند که حتما درباره پایتخت تمهیدات ویژه‌ای دولت در نظر بگیرد. 

او ادامه داد: اما دو نکته بسیار مهم است، اینکه این اتفاق نمی‌افتد و خود آقای رئیس جمهور در هیچ افتتاحی حضور فیزیکی ندارند و تقریبا در هیچ جمعی به غیر از جمع کاملا کنترل شده هیات وزیران حضور پیدا نمی‌کنند، این شائبه را به وجود می‌آورد که آیا  خون رئیس جمهور از خون بقیه مردم رنگین‌تر است؟ اگر نیست، دولت بیاید و تعیین تکلیف کند و برای مدت محدودی شهر تهران و کلان‌شهرها را تعطیل کند. 

نظری افزود: زمانی که می‌خواهند شهر را تعطیل کنند، باید مبادی خروجی شهر را ببندند، اینگونه نشود که شهر را تعطیل کنید و همه به سفر بروند و ویروس بین شهرها تبادل شود. اگر این دو اتفاق همزمان با هم رخ ندهد، هیچ اقدام مثبتی در زمینه جلوگیری از شیوع کرونا انجام نخواهد شد. لذا از دولت تقاضا می‌کنم هم به تعطیلی تهران و کلانشهرها رای دهند و هم تمهیدات ممنوعیت خروج از این شهرها را فراهم کنند.