نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم است،گفت: شهید طهرانی مقدم آدرس پیشرفت را در واشنگتن دی سی جست و جو نکرد و با نگاه به داخل و استفاده از جوانان نخبه، مومن و انقلابی، ایران را به قله تکنولوژی موشکی رساند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اردشیر مطهری در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: امروز سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم است.
وی تاکید کرد: مردی که آدرس پیشرفت را در واشنگتن دی سی جست و جو نکرد و با نگاه به داخل و استفاده از جوانان نخبه، مومن و انقلابی، ایران را به قله تکنولوژی موشکی رساند. این یک الگوست.