ضمن اینکه ما در این دوران بر تقویت توان تولید و رشد و توسعه در داخل تمرکز نکردیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با «انتخاب» اظهار داشت: موضوع برجام تاحدودی متفاوت از روابط مستقیم بین ایران و آمریکاست و من فکر می‌کنم که با توجه به مواضعی که آقای بایدن نسبت به برجام در ایام انتخابات داشته است، این امکان وجود دارد که برجام در دوران آقای بایدن نسبت به دوران آقای ترامپ شرایط متفاوتی پیدا کرده و به سمت تعادل برود.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد لزوم روابط متوازن ایران با غرب و شرق برای احیا شرایط اقتصادی خود اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که طی چهل سال گذشته دنبال سیاست‌هایی نرفتیم که بتواند به رشد و توسعه کشور کمک کند. واقعیت این است که ما در این دوران همواره به دنبال تصمیمات و راهکارهای آنی و لحظه‌ای بودیم. شاید این بدان دلیل بوده که ما خواهان رضایت مردم در همان لحظه و مقطع بودیم و بر همین اساس از رشد و توسعه کشور غافل ماندیم. وی افزود: من اعتقاد دارم ما حتی در روابط با شرق نیز نتوانستیم آن تعادل مطلوب را حفظ کنیم. روابط امروز ما با چین و روسیه متعادل نیست و اتفاقا یک تحمیل بوده که همه این ها بر اساس فقدان تعادل در روابط بین شرق و غرب پذیرفتیم. ضمن اینکه ما در این دوران بر تقویت توان تولید و رشد و توسعه در داخل تمرکز نکردیم.