قائم مقام شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس، دلایل رد طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را بیان کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سیامک ره پیک قائم مقام شورای نگهبان در نامه‌ای با اشاره به علت مخالفت این شورا با طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خاطرنشان کرد:‌ با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تامین منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داده است:‌ همچنین در ذیل بند الف این طرح، از این جهت که منظور از عبارت «سایر دهکها» دهک‌های مربوط به حداقل ۶۰ میلیون نفر است یا افراد خارج از آن را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.