مشاور رییس‌جمهور به نامه انتقادی معاون مستعفی وزیر بهداشت واکنش نشان داد.