وزیر خارجه آمریکا با محوریت گفت‌و‌گو پیرامون ایران به امارات سفر می‌رود.