سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است در سال آینده امکان ثبت‌نام جاماندگان از یارانه نقدی را فراهم کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ضوابطی را برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و ثبت نام جاماندگان از دریافت یارانه تعیین کرده است.

براساس تبصره ۱۴ -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل ومدرک به افراد، اقدام کند.

منابع حاصل از اصلاح نرخ بنزین نسبت به نرخ قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارم و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود.

عوارم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.

به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می‌شود درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر نماید تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد.