تصویر زیر توسط سردار آزمون در اینستاگرام منتشر شده است که وی را هنگام سوار شدن به یک هواپیمای شخصی نشان می‌دهد.