به سالگرد ترور و شهادت سردار سلیمانی نزدیک می شویم و خبرهای جدیدی در این مورد منتشر شده است.