عکسی که بهاره کیان افشار با ماسکی متفاوت در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.