فلور نظری با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ایمان داشته باش به خدایی که ناامیدت نمی‌کند و رحمتش بی‌پایان است.