سپیده خداوردی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.