تصویری کمتر دیده شده از لیندا کیانی به همراه مادرش در حرم امام رضا (ع)