فردا/ حمیدرضا ترقی گفت: با حضور خوئینی‌ها تندروهای اصلاح‌طلب قدرت می‌گیرند و آنها می‌خواهند با حمایت دموکرات‌های آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شوند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مصطفی کواکبیان خبر داده است که محمد موسوی خوئینی‌ها قرار است در میان 10نفر اعضای حقیقی مجمع اجماع‌ساز حضور داشته باشد. این گزاره نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بنا دارند با شیوه‌ای شاید متفاوت از گذشته در انتخابات حضور داشته باشند؛ به نحوی که ابن امکان وجود دارد که نیروهای تندروی اصلاح‌طلب صحنه‌گردان انتخابات1400 برای اصلاح‌طلبان باشند.

حمیدرضا ترقی درباره وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 به «فردا» گفت: «آنچه از تحلیل‌های موجود به دست می‌آید این است که اصلاح‌طلبان در یک دوراهی مهم قرار دارند؛ نخسن آنکه انتخابات را تحریم کنند و دوم آنکه به سمت مشارکت حداکثری بروند. آنها می‌دانند که اگر انتخابات را تحریم کنند با حاکمیت بیش از پیش دچار چالش می‌شوند؛ به همین دلیل سعی می‌کنند با کمک دموکرات‌ها در آمریکا در انتخابات ایران به توفیق برسند. آنها می‌خواهند از اختلاف اصولگرایان هم سوءاستفاده کنند تا در انتخابات پیروز شوند».

او ادامه داد: «اصلاح‌طلبان به ریاست‌جمهوری به چشم قدرت‌طلبی نگاه می‌کنند و می‌خواهند با دوگانه‌سازی به قدرت برسند. آنها همچنین می‌خواهند اختیارات رهبر انقلاب را هم محدود کنند  با کلیدواژه محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهور می‌خواهند رهبری را فاقد اثر کنند که البته نمی‌توانند اما آنها چنین طرحی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین نگاه اصلاح‌طلبان به ریاست‌جمهوری خدمت‌کردن نیست، بلکه قدرت‌طلبی محض است».

این فعال سیاسی درباره نقش موسوی خوئینی‌ها در جریان اصلاحات اظهار کرد: «آقای موسوی خوئینی‌ها می‌خواهد در غیاب آقای خاتمی نقش لیدری اصلاح‌طلبان را ایفا کند. گویا آقای خاتمی چند نامه به رهبر انقلاب نوشته و تا الان پاسخی دریافت نکرده است؛ به همین دلیل گفته است که تا زمانی که رهبری پاسخ نامه‌ها را نداده‌اند، کنش خاصی در انتخابات نخواهم داشت؛ به همین دلیل آقای خوئینی‌ها جلو افتاده است».

او درباره تأثیر حضور خوئینی‌ها در عرصه سیاسی در جبهه اصلاحات گفت: «طبیعی است که با حضور خوئینی‌ها تندروهای اصلاح‌طلب قدرت می‌گیرند و آنها می‌خواهند با حمایت دموکرات‌های آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شوند».

ترقی در پایان درباره اینکه