عکسی که شبنم قلی خانی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.