رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی قبل از تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است، گفت: آدرس غلط به مردم ندهید، برخی تصمیمات شما هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور به اظهارنظر معاون اول وی در جلسه روز گذشته که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، اشاره کرد و گفت: آقای جهانگیری! صحبت‌های شما مبنی بر اینکه تصمیمات مربوط به تعیین ارز 4200 تومانی در جلسه شورای عال هماهنگی اقتصادی کشور، در مردادماه گرفته شده، آدرس غلط دادن به مردم است، چرا که در فروردین ماه چند سال قبل که برای ارز 4200 تومانی تصمیم گرفتید، جلسه ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت.

ور در همین رابطه افزود: آقای جهانگیری بهتر است درخصوص ارز 4200 تومانی واقعیت ها را به مردم بگوید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاریخ گواهی می دهد و همگان اطلاع دارند، دولت در فروردین 97 علی رغم مخالفت صریح مجلس و کمیسیون اقتصادی تصمیم به تعیین ارز 4200 تومانی گرفت که آثار زیانبار آن هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد کشور نمایان می شود.

پورابراهیمی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: همه می‌دانند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارز 4200 تومانی مخالف بود و در جلسه ای که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جنابعالی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد، شما در جمع بندی رسماً اعلام کردید که "مجلس کار خودش را بکند و دولت کار خودش را. ما تصمیم گرفتیم و اجرا می کنیم!" خواهش می کنم آدرس غلط به مردم ندهید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقام معظم رهبری در اردیبهشت و خردادماه سال 97 دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مرداد ماه همان سال کار انجام شده دولت در دستور کار این جلسه قرار گرفت، چرا آدرس غلط  به مردم می دهید؛ مسئولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. همچنین این موضوع را بپذیرید که مجلس هر گاه می خواهد برای ارز 4200 تومانی تصمیم بگیرید، کما اینکه در حال حاضر نیز به این موضوع ورود کرده، با آن مخالفت می کنید و تصمیمات شما هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.