رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران مصوبه شورای شهر در مورد نامگذاری خیابانی در منطقه 2 به نام مهدی بازرگان را انجام نداده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان، اظهار داشت:‌کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران خیابان سازمان آب در منطقه 2 را به نام مهدی بازرگان در نظر گرفت و 26 مرداد این قضیه به تصویب رسید.

وی افزود: این مسأله به شهردار ابلاغ شد و بیش  95 روز از ابلاغ آن می‌گذرد ولی شهرداری آن را اجرا نکرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: این رویه غیرقابل قبول است و انتظار اجرای این نامگذاری را داریم.