علی کریمی به خبر تهیه دارو برای میناوند از امارات واکنش نشان داد.