مجتبی یوسفی نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مثلث با اشاره به ادامه فعالیت مرتضی بانک دبیر مناطق آزاد، اظهار داشت: بازنشستگان نقش هدایت وتربیت نیروهای جوان را بر عهده دارند لذا باید فرصت اشتغال را به آنها بدهند، اما نباید غیرقانونی باشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز کشور تلفیق تجربه و جوانی است، ادامه داد: دولتی که در برخی از موضوعات شعارهایش گوش فلک را کر کرده است، چرا از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی که در مجلس دهم به تصویب رسیده است، پیروی نمی کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه کارها بی قانونی است و ادامه کار دبیر مناطق آزاد هم غیرقانونی است.

یوسفی افزود: ما به این دولت امیدی نداشتیم که در 100 روز اول کاری کند حداقل از 100 روز پایانی عمر دولتش استفاده کند و به وعده هایی که خود داده است، عمل کند اما سیاسی‌کاری هم نکند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این دولت از نظر سن و سال مسن ترین دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وی با طرح این سوال که مناطق ازاد به اقتصاد کشور چه کمکی کرده اند، بیان کرد: شعار دولت کمک به اقتصاد کشور بود و این شعار را با دولت اصلاحات ودر دولت اقای خاتمی اغاز کردند اما بیایند گزارشی از خروجی کار خود بدهند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این دولت صادراتی انجام شد و نه اشتغال ملی توسعه پیدا کرد.

یوسفی گفت: بومی های مناطق آزاد هم تنها در حال تامین هزینه های گزافی که به این مناطق وارد شده، هستند و باید پاسخگو باشند