وزیر بهداشت گفت: با کج سلیقگی ساختار مدیریت کرونا را زیر سوال می برند.

حجم ویدیو: 5.19M | مدت زمان ویدیو: 00:02:56