توضیح ربیعی در مورد احتمال گفتگو ایران با آمریکا به عنوان مهمان در نشست 4+1 ؛ پیشنهاد طرف اروپایی برای برگزاری نشست غیر رسمی با اعضای 4+1 و آمریکا بعنوان مهمان مورد بررسی دولت قرار گرفته است و تصمیم نهایی بستگی به متقاعد شدن ما نسبت به این موضوع دارد که شکل گیری این گفتگو به بازگشت این کشور به برجام کمک خواهد کرد یا خیر.

حجم ویدیو: 3.18M | مدت زمان ویدیو: 00:02:14