جماران/ ظریف با بیان اینکه تلاش ها برای حل بحران یمن ادامه دارد و تهران از هرگونه تحرکاتی که به پایان تعرض به ملت یمن بینجامد، حمایت می کند، تاکید کرد: «حمایت ایران از ملت یمن برگرفته از اصل حمایت از مظلوم است.»