ظریف، وزیر امور خارجه درباره بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت: از امروز تمام نوارهایی که از برنامه های ما ضبط می شوند در ایران نگه داشته می شود و در اختیار آژانس قرار داده نمی شود اگر می خواهند برگردند باید روش ترامپ را تغییر دهند.

حجم ویدیو: 1.49M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37