وزیر خارجه کشورمان که به تاجیکستان سفر کرده در نهمین نشست کنفرانس بین‌المللی «قلب آسیا» حضور یافت.