یک وبگاه عربی درتحلیلی عنوان کرده است که اگر رویارویی دریایی ایران و اسرائیل شدت بیشتری بگیرد امکان ورود قدرت های بزرگ به این درگیری بسیار است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه العرب آنلاین در تحلیلی با عنوان «جنگی پنهانی...تشدید رویاروی میان ایران و اسرائیل» به رویارویی دریایی ایران و اسرائیل پرداخته و می نویسد:

مجموعه حوادث اخیر که دربردارنده کشتی‌های اسرائیلی،ایرانی و شخصیت‌ها و تاسیسات ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت تهران در کشورهای عربی می‌شود به این مسئله اشاره دارد که ایران و اسرائیل وارد نبردی اعلام نشده در سطح پایین شده اند.

ناظران و پژوهشگران باور دارند چنین جنگ پنهانی چه بسا نقطه عطفی در درگیری اسرائیل-ایران باشد که ممکن است به رویارویی مستقیم و علنی منجر شود که خاورمیانه را ناامن تر می‌کند . با این وجود برخی دیگر این تحولات را فراتر از تهدیدهای متقابل دو طرف نمی دانند.کارشناسان مرکز پژوهش و تحلیل راهبردی سوفان باور دارند مجموعه حوادث اخیر میان دو طرف به این مسئله اشاره دارد که این حملات شدت گرفته و اهداف توسعه پیدا کرده اند.

هرگونه تنش زایی میان ایران و اسرائیل قدرت جذب قدرتهای منطقه‌ای و بین المللی به ویژه آمریکا را دارد.به این ترتیب که مدتها است کارشناسان باور دارند اسرائیل فاقد قدرت نابودی تاسیسات هسته ای ایران است و به جای آن هدف درگیر کردن آمریکا در ضربات طراحی شده برای به تعطیلی کشاندن تاسیسات هسته ای مقاوم تر ایران است.

بیشتر کارشناسان باور دارد آمریکا مجبور خواهد شد به تاسیسات هسته ای ایران در آینده ای نامعلوم حمله کند. در صورت وقوع چنین سناریویی تقریبا قطعی است که برنامه‌های دیپلماتیک بایدن در قبال تهران به کشمکشی طولانی و نامحدود تبدیل شود و احتمالا دامنه آن از خاورمیانه فراتر می رود.

همچنین ممکن است روسیه و چین به این درگیری رو به افزایش میان ایران و اسرائیل کشیده شوند زیرا مسکو متحد تهران در حمایت از نظام اسد است.این احتمال وجود دارد که مسکو درصدد حمایت از محموله‌های نقتی ایران بربیاید که به سوی سوریه حرکت می کنند.چین که اخیرا با ایران قراردادی 25 ساله امضا کرده است، همچنان مشتری اصلی نفت ایران و نیز کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس است. احتمالا هرگونه تهدید این نفت پکن را به انجام عملیات دریایی و امنیتی در راستای تلاش برای خاموش کردن آتش درگیری سوق دهد.

پس از جدی شدن درگیری ایران و اسرائیل کارشناسان مرکز سوفان باور دارند که دشوار است سمت و سو و گام‌هایی را پیش بینی کرد که می تواند به کاهش تنش و جلوگیری از تشدید آن منجر شود.