تصویری از یک فروشنده خیابانی در حال فروش مومیایی در کشور مصر به سال ۱۸۶۵ را مشاهده می‌کنید.