نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه قطر رایزنی کرد.