در دیدار سفیر اسلواکی با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بر ارتقاء سطح همکاری دو کشور به ویژه در مبارزه با اپیدمی کرونا تاکید شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب  رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته با لادیسلاو بالاک، سفیر جمهورى اسلواکى در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان جمهورى اسلامى ایران و جمهورى اسلواکى در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

نایب رئیس مجلس شوراى اسلامى در ادامه این دیدار گفت: تعاملات دو کشور در زمینه هاى اقتصادى، تجارى و تبادلات مالى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وى همچنین افزود: همکارى بخش هاى بهداشتى و درمانى دو کشور در مقابله مشترک با همه گیرى کرونا از جمله اقدام در جهت تهیه واکسن و تبادل تجربیات لازم در این خصوص، نقش مهمى در توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

لادیسلاو بالاک ، سفیر اسلواکى در تهران نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور  تاکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون ها و گروههای دوستى - پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى در ادامه گفت: ایران از پیشینه فرهنگى و تمدنى  غنى برخوردار است و افزایش تعامل در بخش هاى مختلف با جمهورى اسلامى ایران مورد توجه دستگاه دیپلماسى و سیاست خارجى کشورش قرار دارد.

سفیر جمهورى اسلواکى در تهران در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان این کشور براى گسترش مناسبات سیاسى و پارلمانى با کشورمان تاکید کرد.